W 2005 roku została powołana Akademia Sztuki III Wieku we Wrocławiu, która zaprasza na swoje zajęcia wszystkich aktywnych seniorów. Uczelnia została zorganizowana z myślą o zapotrzebowaniu na instytucję edukacyjną o profilu artystycznym dla osób starszych, pragnących rozwijać swoje umiejętności twórcze. 

Atrakcyjna oferta dla seniorów

Coraz więcej osób przebywających na emeryturze, decyduje się na kontynuację nauki na uczelniach wyższych, otwierając nowy rozdział w swoim życiu edukacyjnym. Powodem tych działań jest nie tylko chęć pogłębienia wiedzy i rozwijania pasji, ale również odpowiedź na zmieniające się potrzeby społeczne. To jednocześnie szansa na realizację marzeń, rozwój osobisty i aktywne starzenie się. Uczelnie wyższe coraz częściej oferują programy dostosowane do potrzeb osób starszych, umożliwiając im elastyczne godziny zajęć, możliwość zdobywania nowych umiejętności i integrację z młodszymi studentami. Akademia Sztuki III Wieku we Wrocławiu ma wspierać i rozwijać zainteresowanie sztuką, a także pogłębiać umiejętności artystyczne u osób w starszym wieku. Uczelnia od początku działa w siedzibie Autorskich Liceów Artystycznych „ALA”, przy ul. Robotniczej 36. Jej program objęty jest patronatem honorowym Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i obejmuje trzyletni cykl studiów, zakończony obroną pracy dyplomowej w trzecim roku nauki. W ramach tego programu studenci uczęszczają na zajęcia obowiązkowe i mają możliwość brania udziału w dodatkowych warsztatach.

Na naukę nigdy nie jest za późno

Na rynku edukacyjnym nie ma zbyt wielu ofert o profilu artystycznym. Program Akademii jest wyjątkowy, a do podstawowych przedmiotów należą: rysunek, malarstwo, grafika warsztatowa i wykłady z historii sztuki, które stanowią fundament w przekazywaniu pełni wiedzy oraz świadomości plastycznej. Oprócz tych podstawowych, jest również możliwość kształcenia się w bardzo ostatnio modnej fotografii artystycznej, a także w podstawach obsługi komputera. Ta ostatnia umiejętność jest niezbędna, żeby aktywnie funkcjonować w dzisiejszym świecie. Dodatkowe warsztaty są opcjonalne i zależą od zainteresowania studentów. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych artystów, absolwentów Akademii Sztuk Pięknych i Wydziału Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy posiadają bogate doświadczenie pedagogiczne. Studia dla seniorów cieszą się dużym zainteresowaniem, a absolwenci ASTW kontynuują swoją drogę artystyczną na różne sposoby. Niektórzy podejmują studia wieczorowe na ASP, inni prezentują swoje prace na wystawach lub biorą udział w konkursach i warsztatach plastycznych. W wolnych chwilach mogą porównywać wyniki rozgrywek sportowych, korzystając z kodu powitalnego Betclic.

Tego typu inicjatywy to nie tylko korzyści dla seniorów, ale także dla społeczeństwa na wykorzystanie ogromnego potencjału osób z doświadczeniem życiowym, a także budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy i tolerancji. ASTW nie tylko umożliwia rozwój artystyczny, ale także integruje społeczność lokalną poprzez sztukę i zachęca do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz życiu.

Podobne wpisy