Jak to się zaczęło?

Inspiracją i impulsem do stworzenia wieloaspektowej idei Dotknij Kultury stała się studyjna wizyta na Uniwersytecie w Cambridge. W 2007 roku to piękne, uniwersyteckie miasto w Wielkiej Brytanii gościło nas w ramach projektu zwiększającego świadomość niepełnosprawności wśród pracowników akademickich.
Tamtejsze Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych wydało przewodnik dla osób z niepełnosprawnością ruchową, promował go sam Stephen Hawking związany z uczelnią w Cambridge. Zaintrygowały nas adaptacje, nowatorskie rozwiązania stosowane na uczelni starszej niż Uniwersytet Jagielloński, zainspirowały możliwości, które otwierają.
Przewodnik, doświadczenia, spotkania i rozmowy miały wspólny motyw przewodni - kluczem do przełamywania barier, także tych fizycznych, jest przede wszystkim świadomość niepełnosprawności.
Oddziaływanie na świadomość i radykalna zmiana postaw wobec osób niepełnosprawnych w Polsce i innych krajach partnerskich – to jednocześnie założenia naszego projektu.
Razem z brytyjskim partnerem zaplanowaliśmy więc szkolenia, dokładnie takie, jakie ma Uniwersytet w Cambridge. Pełni entuzjazmu wróciliśmy do Krakowa, aby podzielić się swoimi obserwacjami z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego i Dyrektorem Collegium Maius UJ.
Tak oto powstały plany adaptacji naszego uniwersyteckiego muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych. Późniejsze spotkanie z Różą Książek-Czerwińską, historyczką sztuki zaowocowało stworzeniem przewodnika po Collegium Maius UJ.
Tak oto z roku na rok rozwija się idea Dotknij Kultury. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi edycjami naszego przedsięwzięcia: z fascynującą treścią wykładów otwartych, z audiodeskrypcjami dzieł sztuki, opisami adaptacji i wideoreportażami, które prezentujemy na tej stronie, mając na uwadze coraz większe włączenie grup słabszych i wykluczanych do wiedzy i kultury.

Idea

Dotknij kultury to cykliczne, obejmujące cały rok akademicki wydarzenie Uniwersytetu Jagiellońskiego
promujące i wcielające w życie idee łączenia poprzez kulturę ludzi bez względu na wiek, niepełnosprawność, pochodzenie czy poglądy.
To różnorodne wykłady, prezentacje i warsztaty kierowane do wszystkich zainteresowanych, a co szczególnie istotne, zaadaptowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
To projekt realizowany przy współpracy Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, co powoduje, że do tego wyjątkowego miejsca trafiają kolejne adaptacje słynnych eksponatów, przygotowane z myślą o osobach niewidomych, słabowidzących i starszych. Adaptacje przestrzenne opracowane przez studentów wzornictwa Uniwersytetu Pedagogicznego pod kierunkiem Pani Malwiny Antoniszczak, adaptacje graficzne eksponatów autorstwa Lecha Kolasińskiego oraz audiodeskrypcje dzieł sztuki otwierają nową perspektywę odbioru dziedzictwa kulturowego.
Podsumowaniem każdej edycji Dotknij kultury jest czerwcowy koncert na dziedzińcu Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. Wspaniała jazzowa muzyka i okazja do wyjątkowych spotkań co roku gromadzą setki słuchaczy wokół idei zwiększania dostępu do kultury dla wszystkich.